sk en

 

O FIRME

Firma MADI'S, s.r.o. bola založená ako nástupca firmy Čemsák Štefan - MADIS, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť od roku 1990 s predmetom podnikania:
Firma MADIS má 3 pobočky - skladové a kancelárske priestory v mestách Poprad, Ružomberok a Bratislava.

Politika spoločnosti MADI'S, s.r.o.

 1. Spokojnosť zákazníka je pre spoločnosť najvyššou prioritou.
 2. Trvalo dosahovať úroveň kvality našich výrobkov a služieb v súlade s požiadavkami zákazníka.
 3. Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a dodávateľmi je trvalým zámerom.
 4. Kvalita procesov a realizácie produktov je vecou všetkých zamestnancov.
 5. Vytvárať podmienky a dbať na vzdelávania, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancov.
 6. Dodržiavanie legislatívnych predpisov vo všetkých oblastiach, vzťahujúcich sa na spoločnosť.
 7. V environmentálnej oblasti podporovať a sústavne zlepšovať prevenciu znečisťovania.
 8. Zabezpečovať vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie a dodržiavali požiadavky, ktoré znižujú a eliminujú tieto vplyvy.
 9. Dodržiavaním zásad platných v oblasti BOZP všetkými zamestnancami predchádzať úrazom a vhodnými opatreniami znižovať riziká vzniku úrazov.
 10. Neustále sledovať, hodnotiť a zlepšovať efektívnosť systému integrovaného manažérstva v spoločnosti.

O FIRME

Firma MADI'S, s.r.o. bola založená ako nástupca firmy Čemsák Štefan - MADIS, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť od roku 1990 s predmetom podnikania:
Firma MADIS má 3 pobočky - skladové a kancelárske priestory v mestách Poprad, Ružomberok a Bratislava.

Politika spoločnosti MADI'S, s.r.o.

 1. Spokojnosť zákazníka je pre spoločnosť najvyššou prioritou.
 2. Trvalo dosahovať úroveň kvality našich výrobkov a služieb v súlade s požiadavkami zákazníka.
 3. Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a dodávateľmi je trvalým zámerom.
 4. Kvalita procesov a realizácie produktov je vecou všetkých zamestnancov.
 5. Vytvárať podmienky a dbať na vzdelávania, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancov.
 6. Dodržiavanie legislatívnych predpisov vo všetkých oblastiach, vzťahujúcich sa na spoločnosť.
 7. V environmentálnej oblasti podporovať a sústavne zlepšovať prevenciu znečisťovania.
 8. Zabezpečovať vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie a dodržiavali požiadavky, ktoré znižujú a eliminujú tieto vplyvy.
 9. Dodržiavaním zásad platných v oblasti BOZP všetkými zamestnancami predchádzať úrazom a vhodnými opatreniami znižovať riziká vzniku úrazov.
 10. Neustále sledovať, hodnotiť a zlepšovať efektívnosť systému integrovaného manažérstva v spoločnosti.
O firme Referencie Oblasti pôsobenia Certifikáty Galéria Kontakt GDPR